یکشنبه 26/ 1 / 1403
جستجو
Close this search box.

درباره ما

کشور افغانستان چهار ‌دهه اخير را در بحران گذرانده است و دامنه این بحران از مرزهای این کشور فراتر رفته، منطقه را تحت تاثیر قرار داده و گاه در سطح جهانی اثرگذار بوده است. این کشور به دلیل موقعیت ژئوپليتيکي و ژئواستراتژيکي، مورد توجه بازیگران جهانی و منطقه‌ای نیز قرار دارد که این عامل در کنار عوامل داخلی، در بحران‌زایی افغانستان نقش داشته است.

به دلیل اهمیت و نیز تاثیرگذاری تحولات افغانستان بر زندگی مردم این کشور و نیز بر کشورهای منطقه، واکاوی این تحولات و آگاهی‌بخشی در این زمینه یک مسئولیت اجتماعی برای اهل فن است. به همین دلیل، در زمستان 1400و همزمان با تغییرات سریع و غیر منتظره افغانستان، جمعی از دانشجویان روابط بین‌الملل و علوم سیاسی از دو کشور افغانستان و ایران بر آن شدند تا نکته نظرات تحلیلی خود را درباره تحولات افغانستان به طور منسجم از بستر شبکه‌های اجتماعی منتشر کنند. دیری نپایید که این یادداشت‌های کوتاه اما به روز و عمیق، مورد استقبال خوانندگان و برخی رسانه‌ها قرار گرفت. این بازخورد مثبت سبب شد، تا برای انسجام بیشتر و اعتباربخشی به این حرکت، پایگاهی تحلیلی با عنوان «بررسی تحولات افغانستان» راه‌اندازی شود.

محتوای مطالب «بررسی تحولات افغانستان» کارشناسی و غیرجانبدارانه است و تلاش داریم تا با افزایش آگاهی درباره روندها و رویدادهای مهم افغانستان، سهم خود را در خلاصی این کشور از بحران چند دهه‌ای ادا کنیم.

«بررسی تحولات افغانستان» آماده پذیرش و انتشار مطالب غیرجانبدارانه دانشجویان و کارشناسان حوزه افغانستان می‌باشد.